HSBC Polska

Jako światowy Bank kierujemy się potrzebami naszych Klientów, zapewniając im unikalną jakość produktów i usług o międzynarodowym zasięgu. Respektujemy przy tym najwyższe standardy etyczne oraz wykazujemy mocno zakorzenioną odpowiedzialność społeczną. Co więcej, cieszymy się bardzo dobrą reputacją na rynkach finansowych.

Realizując strategię Banku HSBC, potrzebujemy ludzi odpowiedzialnych, zaangażowanych, troszczących się o wizerunek firmy, dbających o wysoką jakość produktów i usług.

Koncentrując się na oczekiwaniach Klientów, jako priorytecie naszej działalności, niezbędnym jest otaczanie pracowników szczególną troską, gdyż to od nich zależy realizacja strategii Banku. Dlatego, jako pracodawca reprezentujemy wartości prospołeczne w zatrudnieniu, do których należą:

 • traktowanie pracowników na równych i sprawiedliwych zasadach
 • maksymalizacja rozwoju pracowników w celu sprostania aktualnym i przyszłym potrzebom biznesowym
 • zapewnianie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy
 • promowanie atmosfery otwartości i szczerości względem pracowników
 • zatrudnienie i promowanie pracowników w oparciu o ich kwalifikacje i osiągnięcia merytoryczne
 • docenianie i nagradzanie pracowników w zgodzie z umiejętnościami i efektywnością pracy
 • kreowanie środowiska pracy sprzyjającego realizacji celów biznesowych
 • tworzenie wewnętrznej kultury zawodowej wspierającej inicjatywę i innowacyjność
 • zapewnianie pracownikom możliwości wykorzystania ich potencjału zawodowego
 • budowanie programu rozwoju pracowników w celu sprostania potrzebom biznesu
 • wspieranie pracy zespołowej i pogłębianie integracji

Jeśli utożsamiasz się z naszą filozofią działania i chciałbyś rozwijać swoją karierę w HSBC, zwróć na siebie uwagę, przesyłając swoją aplikację (życiorys i list motywacyjny) na adres: kariera@hsbc.com

Wszystkim zainteresowanym kandydatom dziękujemy za zgłoszenia. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Rozpatrywane będą wyłącznie aplikacje zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez HSBC Bank Polska S.A., tj. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).