Szanowni Państwo,

Informujemy, że HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (dalej: HSBC w Polsce) nie oferuje produktów i usług dla klientów indywidualnych, a także nie prowadzi ich obsługi.

Jednocześnie HSBC w Polsce stara się wspierać wszystkich klientów na całym świecie, dlatego też poniżej znajdziecie Państwo kilka wskazówek dotyczących kwestii przeciwdziałania oszustwom oraz zarys schematów przestępstw finansowych.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na różne metody, za pomocą których przestępcy będą usiłowali wprowadzić Państwa w błąd, w celu kradzieży Państwa środków finansowych.

Oszustwa związane z pożyczkami/zaliczkami/przedpłatami

W tym przypadku oszuści kontaktują się za pomocą mediów społecznościowych lub poprzez e-mail oraz proszą ofiarę o zapłacenie z góry za usługi finansowe, które nigdy nie zostaną zrealizowane. Niejednokrotnie, przestępcy podszywając się pod znane instytucje finansowe namawiają ofiary do wykonania nawet kilku kolejnych płatności, aby pokryć różne koszty rzekomo związane ze świadczonymi usługami lub oddawanymi do dyspozycji produktami. Do typowych metod można zaliczyć oferowanie: pożyczek, kart kredytowych, stypendiów, inwestycji dających ponadprzeciętne stopy zwrotu lub informowanie o otrzymanym spadku. Ponadto, mogą pojawić się próby wyłudzenia numeru pesel lub serii dokumentu tożsamości pod pozorem konieczności umieszczenia ich w treści rzekomej umowy.

Oszustwa związane z zakupami przez internet

Kolejnym scenariuszem jest podszywanie się przestępców pod kupujących, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o sprzedaży produktu na serwisie aukcyjnym lub ogłoszeniowym przesyłają spreparowane potwierdzenie zapłaty. Zazwyczaj, dla uwiarygodnienia, potwierdzenie to zawiera logo znanej instytucji finansowej i szereg danych, które mają na celu przekonać sprzedającego, że płatność za towar została już wykonana. Często przesyłane przez przestępców potwierdzenia zawierają informację, że płatność została przeprocesowana w 97% lub nawet 99%. W rzeczywistości przestępca nigdy opłaty za towar nie uiścił, a jego celem jest jedynie nakłonienie do wysyłki przedmiotu.

Dodatkowo czasem zdarza się, że oszuści nie zadowalają się jedynie otrzymaniem przedmiotu, za który nie zapłacili i próbują przy okazji dokonać wyłudzenia środków pieniężanach. W takim przypadku może pojawić się z ich strony prośba o zwrot rzekomo dokonanej nadpłaty, której dowodem jest spreparowane potwierdzenie wykonania przelewu na wyższą niż umówiona kwota. Oczywiście nie należy podejmować się wysyłki przedmiotu, czy zwrotu nadpłacanych środków, przed zaksięgowaniem zapłaty na naszym koncie.

Oszustwa związane z nadpłatami

W tym scenariuszu oszust przesyła ofierze czek, który wygląda na prawdziwą płatność za usługę lub produkt. Zazwyczaj kwota na czeku przekracza sumę oczekiwaną przez ofiarę i oszust prosi o zwrot nadwyżki przekazem pieniężnym. Gdy czeku nie można zrealizować, ofiara musi zapłacić pełną kwotę.

Korzystając z różnych metod, przestępcy mogą uzyskać ważne dane osobowe i dane dotyczące tożsamości, takie jak numery kart kredytowych, daty ich ważności, daty urodzenia lub nazwiska panieńskie matki. Takie informacje mogą zostać wykorzystane do uzyskania dostępu do rachunków bankowych lub otwarcia nowych linii kredytowych.

Można zminimalizować ryzyko zostania ofiarą takiego oszustwa poprzez podjęcie następujących kroków:

  • Należy niszczyć wszystkie otrzymane dokumenty lub pisma, które zawierają nazwę i adres firmy lub dane osobowe. Należy zrezygnować z wyciągów otrzymywanych tradycyjną pocztą, eliminując wysyłanie zbędnych dokumentów tą drogą.
  • Należy skonfigurować swój numer telefonu do kontaktów z bankiem, ponieważ w ten sposób możemy bezpiecznie zidentyfikować osoby kontaktujące się z nami telefonicznie.
  • Nie należy podawać numeru telefonu do kontaktów z bankiem nikomu, kto się z Państwem kontaktuje. HSBC NIGDY nie prosi o podanie bezpiecznego numeru telefonu, jeżeli sam jest inicjatorem połączenia.
  • W przypadku zagubienia ważnych dokumentów (np. paszportu), lub jeżeli zostały one skradzione, należy rozważyć ich niezwłoczne zastrzeżenie.

Oszustwa związane z fałszywymi czekami

Ten rodzaj oszustwa polega na modyfikacji, podrabianiu lub fałszowaniu czeków wystawionych w ciężar rachunku bankowego ofiary. Poniższe wskazówki pomogą uniknąć stania się ofiarą oszustwa czekowego i zminimalizować takie ryzyko:

  • Należy sprawdzać czeki.
  • Należy dodawać do nich dodatkowe informacje, takie jak numer refeencyjny rachunku.
  • Czeki należy podpisywać pełnym podpisem, a nie tylko inicjałami.
  • Należy porównywać swoje odcinki wypłat na czekach z wyciągiem z rachunku.
  • Należy informować o rozbieżnościach.
  • Należy przechowywać wszelkie dodatkowe książeczki czekowe w bezpiecznym miejscu.

Jeżeli padną Państwo ofiarą oszustwa, należy pamiętać o jak najszybszym zgłoszeniu takiego zdarzenia do organów ścigania, a jeżeli dokonali Państwo jakiejkolwiek płatności na rzecz sprawców należy niezwłocznie powiadomić instytucję finansową, za pośrednictewm której zlecili Państwo jej wykonanie.