Mechanizm zgłaszania naruszeń HSBC obowiązujący w HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Częścią HSBC Conduct jest kultura raportowania naruszeń, w której zachęca się wszystkich pracowników do zgłaszania wątpliwości w sposób poufny i bezpieczny, z zapewnieniem ochrony przed działaniami represyjnymi. Do występowania z takimi zgłoszeniami zapraszamy nie tylko pracowników, ale także inne osoby wskazane poniżej, które chciałyby się podzielić swoimi spostrzeżeniami w trosce o ochronę naszych interesów.

Kto może zgłaszać wątpliwości za pomocą mechanizmu zgłaszania naruszeń w HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce?

Możesz zgłosić wewnętrzny alert, jeżeli jesteś:

 • pracownikiem
 • byłym pracownikiem, o ile informacje, które zgłaszasz, zostały uzyskane podczas pracy w HSBC
 • kandydatem do zatrudnienia, o ile informacje, które zgłaszasz, zostały uzyskane podczas rekrutacji
 • stażystą
 • wolontariuszem
 • członkiem kadry kierowniczej
 • akcjonariuszem lub partnerem HSBC
 • współpracownikiem zewnętrznym lub okazjonalnym, np. konsultantem
 • dostawcą
 • podwykonawcą lub współwykonawcą

Jak działa mechanizm zgłaszania naruszeń w HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce?

W ramach wewnętrznego mechanizmu zgłaszania naruszeń dostępnych jest kilka kanałów komunikacji. Wątpliwości można zgłaszać imiennie lub anonimowo – telefonicznie, pocztą zwykłą i pocztą elektroniczną.

Osoby uprawnione mogą zgłaszać swoje wątpliwość bezpośredniemu przełożonemu, departamentowi zgodności lub departamentowi zarządzania zasobami ludzkimi, jeżeli sprawa dotyczy relacji między pracownikiem a pracodawcą.

Możesz również wysłać wiadomość e mail na specjalny, lokalny adres mailowy hsbc.confidential.poland@hsbc.com.

W miarę możliwości zachęcamy do korzystania z tych kanałów w pierwszej kolejności. Jednak w pewnych sytuacjach, oraz w zależności od zgłaszanej sprawy, istnieje możliwość skorzystania z HSBC Confidential, naszego globalnego kanału zgłaszania naruszeń. Służy on do raportowania między innymi następujących zachowań (lista nie jest wyczerpująca):

 • niewłaściwe zachowanie na poziomie osobistym
 • nadużycia na rynku
 • niewłaściwe traktowanie klienta
 • oszustwo
 • kradzież
 • korupcja
 • naruszenia prawa ochrony konkurencji
 • tworzenie zagrożenia w środowisku pracy
 • zastraszanie i nękanie/molestowanie
 • dyskryminacja i ukrywanie faktów lub niewłaściwe praktyki

Jeżeli HSBC Confidential nie jest najlepszym kanałem do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia, możemy wspólnie omówić daną sprawę i skierować Cię do kanału alternatywnego.

Dochodzenia

Zgłoszone naruszenia będą przedmiotem wewnętrznego dochodzenia prowadzonego przez niezależnych i kompetentnych ekspertów. Po zakończeniu dochodzenia przekażemy Ci informację zwrotną na temat wyniku sprawy, w zakresie, w jakim będzie to dopuszczalne.

Anonimowość

Swoje wątpliwości możesz zgłosić anonimowo, ale zachęcamy do pozostawienia nam swoich danych kontaktowych, aby pomóc nam zakończyć dochodzenie.

Poufność

Wszystkie zgłoszenia i ich dokumentacja są poufne. HSBC Confidential oraz osoby przetwarzające i badające Twój raport jako jedyni znają Twoją tożsamość. Informacje, które mogą pozwolić Cię zidentyfikować, będą ujawniane wyłącznie za Twoją zgodą, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do przekazania takich informacji uprawnionej instytucji.

Czasami nie możemy przeprowadzić dochodzenia bez ujawniania Twojej tożsamości. W takich przypadkach omówimy to z Tobą i upewnimy się, że zgadzasz się na takie ujawnienie zanim podejmiemy jakiekolwiek dalsze kroki.

Ochrona

Naruszenie można zawsze zgłosić wewnętrznie, zewnętrznie lub publicznie bez obaw przed działaniami odwetowymi. Wewnętrzny system alertów jest zgodny z postanowieniami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Aby zachować ochronę, sygnalista lub osoba wysyłająca zgłoszenie musi działać w dobrej wierze i bez bezpośredniej rekompensaty finansowej.

Jak zgłaszać naruszenia za pośrednictwem HSBC Confidential?

Zgłoszenie możesz przesłać na dwa sposoby:

1. Online
Wypełnij nasz formularz online. Jest on obsługiwany przez podmiot zewnętrzny NAVEX Global.
Aby uniknąć problemów związanych z kompatybilnością, przy składaniu raportu należy skorzystać z przeglądarki internetowej Microsoft Edge lub Google Chrome.

2. Telefonicznie
Zadzwoń do nas na numer 0‑0‑800‑141‑0030 czynny całodobowo, we wszystkie dni tygodnia. Ta usługa również jest świadczona przez NAVEX Global.